Hiển thị tất cả 24 kết quả

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 780 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3600 x 1860 x 1890 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 780 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3600 x 1860 x 1890 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 1990 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3600 x 1860 x 1890 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 1990 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4420 x 1860 x 1890 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 1990 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3600 x 1860 x 1890 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 1990 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4450 x 1860 x 1890 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 14.200 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 9420 x 2350 x 2300 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 2200 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3600 x 1860 x 1890 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 2.250 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4420 x 1860 x 1890 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 2280 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3600 x 1860 x 1890 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 2250 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4450 x 1860 x 1890 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 2.700 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4420 x 1860 x 1780 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 2750 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4450 x 1860 x 1780 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 3490 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 5200 x 2050 x 1900 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 3490 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 5200 x 2050 x 1900 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 3750 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 5200 x 2050 x 1900 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 5500 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 6200x 2120 x 2050mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 5650 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 6200x 2120 x 2050mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 5750 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 5700 x 2120 x 2050mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 6400 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 6800 x 2250 x 2050 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 6400 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 6800 x 2250 x 2050 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Trọng tải: 7900 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 8200 x 2350 x 2300 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 7100 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 9600 x 2350 x 2300 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 7400 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 9600 x 2350 x 2300 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km