Hiển thị tất cả 12 kết quả

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 780 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3600 x 1860 x 1890 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 780 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3600 x 1860 x 1890 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 1990 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3600 x 1860 x 1890 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 1990 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4420 x 1860 x 1890 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 1990 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3600 x 1860 x 1890 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 1990 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4450 x 1860 x 1890 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 2200 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3600 x 1860 x 1890 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 2.250 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4420 x 1860 x 1890 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 2280 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3600 x 1860 x 1890 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 2250 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4450 x 1860 x 1890 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 2.700 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4420 x 1860 x 1780 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 2750 kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4450 x 1860 x 1780 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km